Probleem? Oplossing!

Voor elk probleem is er een oplossing. Bekijk onderstaande probleemvoorbeelden en oplossingen, of neem contact op met onze klantenservice.

Mogelijke oorzaak: Stekker zit er niet in

Controleer of de stekker in het stopcontact zit en de jackplug van het besturingskastje is aangesloten op de jackplug van de adapter.

Mogelijke oorzaak: Geen stroom

Controleer of er stroom aanwezig is in het pand en er spanning staat op het stopcontact.

Mogelijke oorzaak: Elektronica is ontregeld

Reset de Limso waterontharder; haal de stekker uit het stopcontact, en wacht even. Steek de stekker weer in het stopcontact en stel Limso opnieuw in aan de hand van de uitgebreide handleiding.

Mogelijke oorzaak: Waterschade bij de elektronica

Aangezien de printplaten van Limso in een laag epoxy zijn gegoten, is het spatwaterproof. Een mogelijke oorzaak van waterschade is hierdoor zeer klein. Neem contact op met Limso.

Mogelijke oorzaak: Defecte elektronica

Controleer of de andere mogelijke oorzaken niet van toepassing zijn. Neem daarna contact op met Limso.

Mogelijke oorzaak: Geen zout in de zoutbak

Controleer of er voldoende zout in de zoutbak zit. Onthardingszout mag altijd toegevoegd worden, zolang de deksel maar op het zoutvat past. Zorg ervoor dat het zout altijd boven het waterniveau uitkomt.

Mogelijke oorzaak: Zoutbrug in de zoutbak

Open de deksel van de zoutbak en kijk of er een zoutbrug is ontstaan. Dit is een harde laag aangekoekt zout, wat aan de zijkanten van de zoutbak kleeft. Als deze zoutbrug niet meer in contact komt met het water in de zoutbak, ontstaat er geen pekel meer. Limso heeft pekel nodig om de harskern schoon te spoelen.

Probeer de zoutbrug te doorbreken met een scherp voorwerp, of met een lange steel. Het zout moet weer in contact met het water komen. Klop niet tegen de zijkanten van Limso, maar probeer de zoutbrug van bovenaf te doorbreken.

Gebruik altijd zout dat geschikt is voor de Limso waterontharder.

Mogelijke oorzaak: Bypass staat aan

Zet de bypass uit. Schuif de bypass naar links toe, zodat deze in normaal bedrijf staat.

Limso Bypass staat hier in normaal bedrijf

Mogelijke oorzaak: Limso is aan het regenereren

Mogelijk is Limso bezig met een regeneratie. Wacht tot het regeneratieproces afgelopen is. Hierna is er direct weer zacht water aanwezig!

Mogelijke oorzaak: Geen water in zoutbak

Controleer aan de hand van de uitgebreide handleiding of de instellingen in het submenu ‘wijzig vullen pekel’ correct zijn. Stel de tijd voor de zoutbakvulling in zoals aangegeven. Start daarna een geforceerde regeneratie.

Mogelijke oorzaak: Resthardheid staat te hoog ingesteld

Het is mogelijk dat de resthardheid te hoog is ingesteld. Stel dit opnieuw in met de instelschroef onder het display. Staat de schroef helemaal naar rechts gedraaid, dan is de resthardheid 0 °dH. Per slag (360°) naar links verhoog je de resthardheid met 1 °dH.
We adviseren een resthardheid van 3 °dH in te stellen.

Resthardheid van Limso instellen met de instelschroef

Mogelijke oorzaak: Instellingen staan verkeerd

Controleer of de instellingen juist staan aan de hand van de uitgebreide handleiding.

Mogelijke oorzaak: Periode tussen regeneraties is te kort

Controleer de instellingen van Limso of het maximaal aantal dagen tussen regeneraties goed staan. Deze instelling bepaalt hoeveel dagen er tussen twee regeneraties mogen zitten. Staat deze instelling op bijvoorbeeld maximaal 3 dagen, dan zal Limso minimaal één keer regenereren per 3 dagen.

Standaard staat dit op 7 dagen.

Mogelijke oorzaak: Watervolume is niet goed ingesteld

Controleer of de capaciteit van het watervolume juist is ingesteld aan de hand van het schema in de uitgebreide handleiding of zoals hieronder. Het watervolume is de capaciteit die Limso kan ontharden voordat er een regeneratie nodig is. Als dit getal te hoog staat, bijvoorbeeld op basis van 14 °dH, terwijl de inkomende hardheid lager is, zal Limso het volume corresponderend met 14 °dH ontharden. Hoe lager de hardheid, hoe meer water Limso kan ontharden voordat een regeneratie nodig is.

Standaard staat Limso geprogrammeerd om 13 °dH te ontharden.

Watervolume capaciteit Limso

Mogelijke oorzaak: Limso is aan het regenereren

Als Limso aan het regenereren is, maakt dit proces geluid. Standaard staat het moment op 02:00 ’s nachts ingesteld, zodat het geluid niet hinderend is. Tijdens het regenereren zal water richting de afvoerbuis gaan, dit zal ook zacht geluid maken.

Mogelijke oorzaak: Afvoerslang & overloopafvoertule zijn niet juist aangesloten op afvoer

Controleer of de afvoerslang en de overloopafvoertule goed zijn aangesloten op de afvoer. Raadpleeg de installatiehandleiding hoe beide aan de Dubbele Open Afvoertule aangesloten moeten worden.

Mogelijke oorzaak: Tijd vullen zoutbak is onjuist

Controleer in het submenu ‘wijzig vullen pekel’ of de tijd voor de parameter ‘wijzigen duur vullen zoutbak’ juist is ingesteld. Raadpleeg de uitgebreide handleiding voor de juiste tijden.

Mogelijke oorzaak: Waterdruk is te laag

Limso heeft een minimale statische druk nodig van 1.8 bar. De maximale werkdruk is 6 bar. Als de druk lager is dan 1.8 bar, zal water niet goed de Limso waterontharder binnenstromen. Het ontharden van het water zal minder goed verlopen en er zal weinig zout verbruikt worden.

Mogelijke oorzaak: Leidingen zijn verstopt

Controleer de flexibele gewapende slangen (transparante PVC slangen) op verstoppingen. Als de leidingen verstopt zijn, neem contact op met Limso.

Mogelijke oorzaak: Te veel water naar de zoutbak

Controleer de instellingen in het submenu ‘wijzig vullen pekel’ voor de tijd van ‘wijzig duur vullen zoutbak’ aan de hand van de uitgebreide handleiding. Als er te veel water in de zoutbak zit, zal er meer zout worden opgelost dan nodig is.

Mogelijke oorzaak: Watervolume is niet juist ingesteld

Limso zal vaker regenereren als het watervolume niet juist is ingesteld. Staat de waterontharder bijvoorbeeld op 14 °dH ingesteld, en het binnenkomende water is zachter dan dat, zal Limso vaker regenereren dan nodig is en daardoor meer zout verbruiken. Controleer aan de hand van het tabel in de uitgebreide handleiding, of van hieronder, of de instellingen kloppen. Vraag bij de lokale watermaatschappij naar de lokale hardheid of doe een test met de Limso waterhardheidtestset!

Watervolume capaciteit Limso

Mogelijke oorzaak: Limso is aan het regenereren

Wacht het regeneratieproces van Limso af. Daarna zal er geen water meer naar de afvoer stromen.

Mogelijke oorzaak: Interne lek

Mocht er een mogelijk lek zijn binnenin de waterontharder, neem dan contact op met Limso.

Mogelijke oorzaak: Te lage waterdruk

Als de inkomende waterdruk te laag is voor Limso, kan het zijn dat de pekel na een regeneratie niet goed weggespoeld kan worden. Het blijft dan in de leidingen van Limso hangen. Verhoog de waterdruk om dit probleem te verhelpen.

Mogelijke oorzaak: Instellingen staan verkeerd

Controleer de instellingen van Limso aan de hand van de uitgebreide handleiding.

Mogelijke oorzaak: Stroomonderbreking

Mogelijk is er een stroomonderbreking geweest. Limso onthoudt de ingevulde instellingen, maar het kan zijn dat de klok gereset is. Stel de klok opnieuw in aan de hand van de uitgebreide handleiding.

Mogelijke oorzaak: Er zit lucht in het systeem

Laat Limso een geforceerde regeneratie starten. Hierdoor zal de lucht uit het systeem gaan.

Mogelijke oorzaak: Limso is aan het regenereren

Limso heeft bovenop de kap een lampje zitten wat de status van Limso laat zien. Deze LED-indicatie bestaat uit twee kleuren:

  • Blauw – Limso werkt optimaal
  • Oranje – Limso is aan het regenereren

Als Limso klaar is met het regeneratieproces, dan zal de ledlamp direct terugschakelen naar de kleur blauw.

Mogelijke oorzaak: Storing in het systeem

Staat er een error code in het display, en piept het apparaat? Dan is het nodig dat er een reset wordt uitgevoerd.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht een aantal seconden. Stop de stekker terug in het stopcontact. Op het display hoort nu de melding ‘F97’ te verschijnen. Deze melding verschijnt heel kort. Druk tijdens deze melding de twee linker knoppen op het display tegelijkertijd in. Hiermee wordt het menu taalinstellingen geopend; het apparaat wordt gereset.

Vul Nederlands als taal in. Bevestig met de linkerknop. Ga door het menu heen met de tweede knop van links. De instellingen horen hetzelfde te zijn. Controleer dit aan de hand van de uitgebreide handleiding.

Hierna hoort de waterontharder gereset te zijn en de melding verdwenen. Laat het apparaat regenereren om alles te controleren.

Is het probleem niet verholpen? Haal de stekker uit het stopcontact en zet de bypass aan. Druk hiervoor de bypass volledig naar rechts.

Limso bypass staat aan

Neem daarna contact op met Limso voor meer informatie.

Wil je meer informatie of heb je een vraag?

Wij vinden het belangrijk dat we je goed verder kunnen helpen. Er zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen.